Мебелните плоскости са естествения заместител на дървесината. Първата дървесна плоскост - шперплатът - е изработен през 19 век като алтернатива на слепването на масивна дървесина. През годините на Втората световна война, трудностите при осигуряване на достатъчно дървесина води до търсене на алтернативи. През този период в Германия е създадена първата плоча от дървесни частици. За производтството й са използвани дървесни отпадъци - трици и изрезки, в комбинация с фенолови смоли. През годините в опитите за подобряване на различни показатели на мебелните плоскости се достига до усъвършенстване на технологиите за производтство на ПДЧ - разработва се процеса на трослойното ПДЧ, и се открива МДФ плоскостта, която има значително по голяма здравина от стандартното ПДЧ.

Мебелните плоскости имат няколко основни предимства:

- избягване на недостатъците на естествената дървесина - наличие на чепове и кухини, неустойчивост на измененията на температурата и влажността

- бърза и лесна обработка за постигане на крайните резултати

- висока здравина и устойчивост

- удобен вариант за производителите при всяко приложение - размер на плочата, дебелина и технически своиства.