За нас

УУДМАТ ЕООД е регистрирано в търговския регистър под ЕИК 202053612.

Дружеството е регистрирано и по ЗДДС с номер BG202053612.

Адрес по регистрация и за кореспонденция: гр. Пловдив 4017, бул. Санкт Петербург 63

Банкова сметка
Банка: ПРОКРЕДИТ БАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG08PRCB92301046463410

 

Офис Пловдив

УУДМАТ ЕООД
бул. Санкт Петербург 63
4000 Пловдив
България
тел.: 0887 232 299
тел.: 032 397 387
факс: +359 32 397 384

Офис София

УУДМАТ ЕООД
ул. Ген. Гурко 65А
кв. Бусманци
1520 София
България
тел.: 0889 408 989
тел.: 02 442 42 72

Офис Габрово

УУДМАТ ЕООД
ул. Съдружие 4
5300 Габрово
България
тел.:0886 466 131
тел.:066 801 661
факс:+359 66 801 661

Офис Баня

УУДМАТ ЕООД
2778 с.Баня
община Разлог
България
тел.: 0888 296 280
факс: +359 7445 2411