Дървесината е била важен конструктивен материал още от времето, когато хората са започнали да си строят подслони.

Дървеният материал е използван векове наред за различни цели - най-често като гориво, но и като материал за изработване на мебели, лодки, сгради, кораби, инструменти, оръжия и др.

УУДМАТ предлага на своите клиенти различни видове масивна дървесина с качество и размери насочени към мебелната промишленост. В нашите складови бази можете да намерите окрайчени дъски / талпи / от следните дървесни видове: